Angiver at der findes en erstatning for denne vare.

Feltet bliver automatisk markeret, hvis der findes poster for den pågældende vare i tabellen Erstatningsvare.

Tip

Se også