Angiver vigtigheden af kreditoren, når der foreslås betalinger ved brug af funktionen Lav kreditorbetalingsforslag. Lad feltet stå tomt for ikke at bruge betalingsprioritet.

Feltet Prioritet kan bruges, hvis der kun er et begrænset udbetalingsbeløb til rådighed. I dette tilfælde kan kreditorerne tildeles forskellig prioritet, som vist i det følgende eksempel:

Indstilling Beskrivelse

Tomt felt (0)

Ingen prioritet

1

De vigtigste kreditorer

2

Næstvigtigste kreditorer

Du kan oprette yderligere prioritetsindstillinger efter behov.

Når du kører Lav kreditorbetalingsforslag, vil kreditorer med den højeste prioritet blive betalt først.

Tip

Se også