Angiver, om forbrugsposter fra f.eks. sagskladde eller købslinje, er knyttet til sagsplanlægningslinjer. Marker dette afkrydsningsfelt , hvis du vil kunne spore de mængder og beløb for det resterende arbejde, der er nødvendigt for at fuldføre en sag og til at oprette en relation mellem efterspørgsel, planlægning, forbrug og salg. På sagskort du kan markere dette afkrydsningsfelt, hvis der ikke er nogen sagsplanlægningslinjer med typen Skema, der er blevet posteret. Anvendelseslink gælder kun for sagsplanlægningslinjer, der omfatter typen Skema.

Flere oplysninger

Du kan ikke afmarkere dette afkrydsningsfelt , hvis du har bogført poster, der er relateret til sagen, eller hvis det bogførte antal ikke er lig med nul.

Tip

Se også