Angiver de sagsopgaver, du ønsker at gruppere sammen ved beregningen af varer i proces (VIA) og registrering.

I en gruppe af opgaver skal der være én opgave, som opfylder to betingelser:

Hvis der ikke er nogen sagsopgaver med VIA-total sat til I alt, indstilles I alt automatisk på den sidste sagsopgavelinje, når VIA beregnes første gang.

Den følgende tabel beskriver tre indstillinger:

Indstilling Beskrivelse

Tom

Lad stå tomt, hvis sagsopgaven er del af en gruppe opgaver.

I alt

Definerer det område eller den gruppe af opgaver, der er medtaget i beregningen af VIA og registrering. Inden for gruppen medtages enhver sagsopgave med sagsopgavetypen indstillet til Bogføring i VIA-totalen, medmindre VIA-totalfeltet er sat til Udelukket.

Udelukket

Gælder kun for opgaver med sagsopgavetypen Bogføring. Opgaver medtages ikke ved beregningen af VIA og registrering.

Flere oplysninger

Følgende eksempel demonstrerer, hvordan VIA-totalfeltet virker. I eksemplet herover er sagsopgaverne inddelt i to VIA-totalgrupper:

  • 1000 til 1299: VIA beregnes separat for denne gruppe sagsopgaver. To af opgaverne, 1010 og 1110, er dog udelukket fra beregningen af VIA.
  • 1300 til 1399: VIA beregnes separat for denne gruppe sagsopgaver.

Sagsopgavenr. Beskrivelse Sagsopgavetype VIA-total

1000

Forberedelse

Fra-sum

<tomt>

1010

    Rengøring

Konto

Udelukket

1099

Samlet forberedelse

Til-sum

<tomt>

1100

Lægning af tæppe

Fra-sum

<tomt>

1110

    Limning af gulv

Konto

Udelukket

1120

    Udlægning af tæppe

Konto

<tomt>

1199

Samlet tæppelægning

Til-sum

<tomt>

1200

Afslutning

Fra-sum

<tomt>

1210

    Støvsugning af tæppe

Konto

<tomt>

1299

Samlet afslutning

Til-sum

I alt

1300

Rettelse af fejl

Fra-sum

<tomt>

1310

    Rettelse af fejl

Konto

<tomt>

1399

Samlet rettelse af fejl

Til-sum

I alt

Tip

Se også