Åbn vinduet Arkiveret salgsordre.

Viser arkiverede salgsordrer.

Du kan bruge filtre til at angive, hvad der skal medtages i rapporten. Hvis du ikke angiver nogen filtre, medtages alle posterne i rapporten.

Når der skal angives filtre i rapporten, skal du udfylde filterne på følgende måde:

Indstillinger

Antal kopier: Angiv antallet af kopier af fakturaen (ud over originalen), som du vil udskrive.

Arkiveret salgsordre

Nummer: Angiv numrene for de ordrer, der skal medtages i rapporten.

Kundenr.: Angiv numrene for de kunder, der skal medtages i rapporten.

Udskrevet: Angiv et nummer for at definere et filter, så f.eks. kun ordrer, der er udskrevet én gang før, eller som aldrig før er udskrevet, medtages i dokumentet.

Tip