Angiver den del af varegebyret, der tildeles på tildelingslinjer i dette vindue.

Oplysningerne i feltet beregnes automatisk ved at sammentælle værdierne i felterne Antal, der skal tildeles på tildelingslinjerne.

Tip