Når der forekommer fejlbehæftede produkter, skal fejlene identificeres, og de relevante varer må ikke kunne forlade virksomheden. Hvis de fejlbehæftede varer allerede er afsendt, skal du finde ud af, hvem der har modtaget dem, for om nødvendigt at kunne tilbagekalde varerne.

Den første opgave i forbindelse med administrationen af fejlbehæftede varer er at finde ud af, hvor de fejlbehæftede varer kom fra, og hvor de bruges. Denne undersøgelse er baseret på historiske data og gjort lettere ved at søge på varesporingsposterne ved hjælp af vinduet Varesporing.

Den første opgave i forbindelse med administrationen af fejlbehæftede varer er at finde ud af, om der er foretaget planlægning for de sporede varer i åbne dokumenter, som f.eks. ikke-bogførte salgsordrer eller forbrugskladder. Dette arbejde udføres i vinduet Naviger. Du kan bruge funktionen Naviger til at søge efter alle typer databaseposter.

Om denne gennemgang

Denne gennemgang viser, hvordan fejlbehæftede varer identificeres, hvilken leverandør der leverede dem, og hvor de bruges, så de pågældende ordrer kan stoppes eller tilbagekaldes.

Denne gennemgang illustrerer følgende opgaver:

 • Sporing af brug til oprindelsen.
 • Sporing af oprindelse til brug.
 • Søgning efter aktuelle poster, der indeholder det sporede serie-/lotnummer.

Roller

Denne gennemgang viser de opgaver, der udføres af følgende brugerroller:

 • Ansvarlig for kvalitetssikring
 • Lagerchef
 • Ordrebehandler
 • Indkøbsagent

Forudsætninger

For at gennemføre denne gennemgang skal du:

 • Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd.-virksomhed.
 • For at oprette nye varer og adskillige forretningstransaktioner ved at følge trinnene i afsnittet "Klargøring af eksempeldata", senere i denne gennemgang.

Historie

Ricardo, der er ansvarlig for kvalitetssikring, handler ud fra returnering af salgsvaren 1002, Racercykel. Kunden, Ravel Møbler, klagede over, at stellet var gået i stykker ved svejsningerne. Kvalitetskontrolteknikeren har bekræftet, at racerstellet på den returnerede cykel er fejlbehæftet. Den ansvarlige for kvalitetssikring skal nu finde ud af:

 • Hvilket racerstellet, der er fejlbehæftet.
 • Hvilken indkøbsordre det fejlbehæftede lot blev modtaget via.

Salgsafdelingen har fortalt den ansvarlige for kvalitetssikring, at den returnerede racercykel, vare 1002, havde serienummeret SN1. Ved at bruge denne grundlæggende oplysning skal han finde ud af, hvor racercyklen sidst blev brugt, og derefter skal han spore den tilbage til den tidligste oprindelse for at finde ud af, hvilket lotnummer den fejlbehæftede komponent, racerstellet, kom fra.

Resultaterne af denne første varesporingsopgave kan identificere, hvilke racerstel der var defekte, og hvilken leverandør der leverede dem. Bagefter, men i det samme overordnede opfølgningsproces, skal den ansvarlige for kvalitetssikring finde alle solgte racercykler, der indeholder racerstel fra det fejlbehæftede parti, så disse ordrer kan stoppes eller tilbagekaldes. Endelig skal den ansvarlige for kvalitetssikring finde alle åbne dokumenter, hvor det fejlbehæftede parti bruges, så der ikke oprettes tilsvarende transaktioner.

De første to opgaver i forbindelse med administrationen af fejlbehæftede varer udføres i vinduet Varesporing. Den sidste opgave udføres i vinduet Naviger i sammen med vinduet Varesporing.

Klargøre eksempeldata

Du skal oprette følgende nye punkter:

 • 2000, Racerstel: lotspecifik sporing, komponent af 1002
 • 1002, Racercykel: serienummerspecifik sporing

Du skal derefter oprette forskellige indkøbs-, produktions- og salgstransaktioner med de to varer.

Sådan oprettes varerne

 1. I feltet Søg skal du indtaste Varer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. I feltet Nummer skal du skrive 2000, og derefter udfylde de følgende felter.

  Beskrivelse Basisenhed Produktbogføringsgruppe Momsproduktbogf.gruppe Varebogføringsgruppe Varesporingskode

  Racerstel

  STK

  RÅVARE

  MOMS25

  RÅVARE

  LOTALLE

  Bemærk
  Hvis du vil angive basisenheden, skal du vælge knappen Ny og derefter vælge PSC i vinduet Vareenheder.

 4. Alle andre felter indeholder godkendte standarddata eller behøver ikke blive udfyldt.

 5. Klik på knappen OK for at oprette det første nye varekort, 2000.

 6. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 7. I feltet Nummer skal du skrive 1002, og derefter udfylde de følgende felter.

  Beskrivelse Basisenhed Produktbogføringsgruppe Momsproduktbogf.gruppe Varebogføringsgruppe Genbestillingssystem Varesporingskode

  Racercykel

  STK

  DETAIL

  MOMS25

  FÆRDIG

  Prod.ordre

  SNALLE

  Bemærk
  Hvis du vil angive basisenheden, skal du vælge knappen Ny og derefter vælge PSC i vinduet Vareenheder.

 8. Du skal derefter definere produktionsopsætningen for varen.

 9. Genbestillingssystem skal du i feltet Rutenr. skrive 1000.

 10. Vælg feltet Produktionsstyklistenr., og vælg derefter Avanceret.

 11. I vinduet Stykliste skal du vælge den første linje 1000, og derefter skal du vælge Rediger i gruppen Administrer under fanen Startside.

 12. I vinduet Produktionsstykliste skal du ændre værdien i feltet Status til Under udvikling.

 13. Gå til en tom linje, indtast 2000 i feltet Nr., og indtast derefter 1 i feltet Antal pr.

 14. Skift værdien i Status tilbage til Godkendt.

 15. Vælg knappen OK for at indsætte produktionsstyklisten på varekortet og lukke vinduet Produktionsstykliste.

  Derefter skal du købe racerstel fra Custom Metals Incorporated.

Købe komponenter

 1. Indtast Købsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. Opret en købsordre for kreditoren Custom Metals Incorporated ved at udfylde følgende linjefelter.

  Vare Antal Lotnr.

  2000

  10

  LOT1

 4. Hvis du vil angive lotnummeret, skal du på oversigtspanelet Linjer i gruppen Linje vælge Varesporingslinjer.

 5. I vinduet Varesporingslinjer skal du udfylde felterne Lotnr. og Antal (basis) og derefter lukke vinduet.

 6. Indtast en værdi i feltet Kreditors fakturanr..

 7. Vælg Bogfør, Modtag og fakturer og derefter knappen OK i gruppen Bogføring under fane Handlinger.

  Dernæst skal du købe racerstel fra Schmeichel Møbler A/S.

 8. Indtast Købsordre i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 9. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 10. Opret en købsordre for kreditoren, Schmeichel Møbler A/S, ved at udfylde følgende linjefelter.

  Vare Antal Lotnr.

  2000

  11

  LOT2

 11. Hvis du vil angive lotnummeret, skal du på oversigtspanelet Linjer i gruppen Linje vælge Varesporingslinjer.

 12. I vinduet Varesporingslinjer skal du udfylde felterne Lotnr. og Antal (basis) og derefter lukke vinduet.

 13. Indtast en værdi i feltet Kreditors fakturanr..

 14. Vælg Bogfør, Modtag og fakturer og derefter knappen OK i gruppen Bogføring under fane Handlinger.

  Dernæst skal producere to racercykler, SN1 og SN2.

Fremstille færdigvarer

 1. Indtast Frigivne prod.ordrer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 3. Opret en ny frigivet produktionsordre ved at udfylde følgende felter.

  Kildenr. Antal Serienr.

  1002

  2

  SN1

  SN2

 4. Vælg Opdater produktionsordre og vælg derefter OK for at få linjen udfyldt i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

 5. Hvis du vil angive serienumre, skal du på oversigtspanelet Linjer i gruppen Linje vælge Varesporingslinjer.

 6. I vinduet Varesporingslinjer skal du udfylde felterne Serienr. og Antal (basis) og derefter lukke vinduet.

  Derefter skal du bogføre forbruget af racerstel fra LOT1.

 7. Vælg Linje og derefter Produktionskladde i oversigtspanelet Linjer i vinduet Frigivet produktionsordre.

 8. I vinduet Produktionskladde skal du vælge forbrugslinje for vare 2000 og derefter vælge Varesporingslinjer i gruppen Linje under fanen Naviger.

 9. I vinduet Varesporingslinjer skal du vælge feltet Lotnr., vælge LOT1, og derefter vælge knappen OK.

 10. Lad alle andre standarder i vinduet Produktionskladde være, og vælg Bogfør i gruppen Bogføring under fanen Handlinger.

  Dernæst skal producere to yderligere racercykler, SN3 og SN4.

 11. Indtast Frigivne prod.ordrer i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 12. Under fanen Startside i gruppen Ny skal du vælge Ny.

 13. Opret en ny frigivet produktionsordre ved at udfylde følgende felter i hovedet.

  Kildenr. Antal Serienr.

  1002

  2

  SN3

  SN4

 14. Vælg Opdater produktionsordre for at få linje udfyldt i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

 15. Hvis du vil angive serienumre i oversigtspanelet Linjer i gruppen Linje, vælge Varesporingslinjer, og derefter udfylde numrene på to linjer i feltet Serienr. i vinduet Varesporingslinjer.

  Derefter skal du bogføre flere forbrug af racerstel fra LOT1.

 16. Vælg Linje og derefter Produktionskladde i oversigtspanelet Linjer i vinduet Frigivet produktionsordre.

 17. I vinduet Produktionskladde skal du vælge forbrugslinje for vare 2000 og derefter vælge Varesporingslinjer i gruppen Linje under fanen Naviger.

 18. I vinduet Varesporingslinjer skal du vælge feltet Lotnr., vælge LOT1, og derefter vælge knappen OK.

 19. Lad alle andre standarder i vinduet Produktionskladde være, og vælg Bogfør i gruppen Bogføring under fanen Handlinger.

  Du har produceret fire racercykler, SN1 til SN4, og forbrugt fire af ti racerstel fra LOT1, to stel i hver produktionsordre.

 20. Luk produktionskladden og produktionsordrer.

  Dernæst skal sælge racercykler. Først skal du sælge racercykler med SN1 til Ravel Møbler A/S.

Sælge færdigvarer

 1. I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg Ny i gruppen Ny under fanen Startside, og oprette derefter en salgsordre ved at udfylde følgende felter.

  Debitor Vare Antal Serienr.

  Ravel Møbler

  1002

  1

  SN1

 3. Hvis du vil angive serienumre, skal du vælge Varesporingslinjer i gruppen Linje i oversigtspanelet Linjer, og derefter indsætte nummeret i feltet Serienr. i vinduet Varesporingslinjer.

 4. Vælg Bogfør, Lever og fakturer og derefter knappen OK i gruppen Bogføring under fane Handlinger.

  Derefter skal du sælge racercyklen med SN2 til Kontorcentralen A/S.

 5. I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

 6. Vælg Ny i gruppen Ny under fanen Startside, og oprette derefter en salgsordre ved at udfylde følgende felter.

  Debitor Vare Antal Serienr.

  Kontorcentralen A/S

  1002

  1

  SN2

 7. Hvis du vil angive serienumre, skal du vælge Varesporingslinjer i gruppen Linje i oversigtspanelet Linjer, og derefter indsætte nummeret i feltet Serienr. i vinduet Varesporingslinjer.

 8. Vælg Bogfør, Lever og fakturer og derefter knappen OK i gruppen Bogføring under fane Handlinger.

  Til sidst skal du sælge nogle racerstel separat. Kontorcentralen A/S bestiller også fire separate racerstel til deres egen montagelinje.

 9. I feltet Søg skal du angive Salgsordrer og derefter vælge det relaterede link.

 10. Vælg Ny i gruppen Ny under fanen Startside, og oprette derefter en salgsordre ved at udfylde følgende felter.

  Debitor Vare Antal Serienr.

  Kontorcentralen A/S

  2000

  5

  LOT1

 11. Hvis du vil angive serienumre, skal du vælge Varesporingslinjer i gruppen Linje i oversigtspanelet Linjer, og derefter indsætte nummeret i feltet Serienr. i vinduet Varesporingslinjer.

  Bemærk
  Bogfør ikke den sidste salgsordre på fem racerstel.

  Dermed er klargøringen af data til demonstrationen af varesporings- og navigationsfunktionerne færdig.

Sporing fra brug til oprindelse

Salgsafdelingen har fortalt den ansvarlige for kvalitetssikring, at den returnerede racercykel, vare 1002, har serienummeret SN1. Ved at anvende denne grundlæggende oplysning kan han finde ud af, hvor racercyklen sidst blev brugt, i dette tilfælde som salgsleverance til Ravel Møbler. Den ansvarlige for kvalitetssikringen skal derefter foretage en sporing tilbage til den tidligste oprindelse for at finde ud af, hvilket lotnummer det fejlbehæftede racerstel kom fra, og hvilken leverandør der leverede det.

Sådan finder du ud af, hvilket lot det fejlbehæftede stel kommer fra, og hvem der leverede det

 1. Indtast Varesporing i feltet Søg, og vælg derefter det relaterede link.

 2. I vinduet Varesporing skal du indtast SN1 i feltet Serienr.filter, og derefter skal du indtast 1002 i feltet Varefilter.

 3. Behold standardindstillingen for Kun varesporing i feltet Vis komponenter, og behold standardsporingsmetoden Brug - Oprindelse i Sporingsmetode.

 4. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt vælges Sporing.

  Bemærk, at ét af salgsleverancehovederne svarer til søgekriterierne. Før du fortsætter sporingen, skal du kontrollere, at leverancen er den samme som den med leverancen af den fejlbehæftede racercykel til Ravel Møbler.

 5. Markér sporingslinjen, og vælg derefter Vis dokument i gruppen Linje under fanen Naviger.

  Forsæt nu til sporingen af oprindelsen af salgsleverancen af racercyklen med nummeret SN1.

 6. Vælg ikonet + på sporingslinjerne for at udvide og foretage sporingen gradvist tilbage i den transaktionskæde, som salgsleverancen kommer fra.

  Du kan spore følgende transaktionsoversigt:

  • Det første bogførte bilag tilbage i kæden af transaktioner er udleveringsbogføringen af SN1 fra den første frigivne produktionsordre.
  • Det næste bogførte bilag tilbage efter dette er forbrugsbogføringen fra den første frigivne produktionsordre. Her kan den ansvarlige for kvalitetssikring se, at det er racerstellet fra LOT1, der blev anvendt.
  • Det laveste bogførte bilag i denne kæde er den bogførte købsleverance, som racerstellene med LOT1 blev modtaget på lageret med.

  Den ansvarlige for kvalitetssikringen har nu fastlagt, hvilket lot de fejlbehæftede racerstel kommer fra, og kan se, hvilken kreditor der leverede dem, nemlig Custom Metals Incorporated.

  Bemærk
  Du skal ikke foretage yderligere ændringer i sporingsresultatet, da du skal bruge det i næste sektion.

  Dermed er den første opgave med administration af fejlbehæftede varer ved hjælp af vinduet Varesporing udført. Den ansvarlige for kvalitetssikring skal nu finde ud af, om der er andre bogførte bilag, hvor der indgår racerstel fra LOT1.

Sporing fra oprindelse til brug

Den ansvarlige for kvalitetssikring har fastlagt, at de fejlbehæftede racerstel kom fra LOT1. Han skal nu finde eventuelt andre racercykler, der bruger racerstel fra det fejlbehæftede lot, således at disse cykler kan stoppes eller tilbagekaldes.

En måde due kan forberede denne sporingsopgave i vinduet Varesporing på, er manuelt at indtaste LOT1 i feltet Lotnr.filter og 2000 i feltet Varefilter. I denne gennemgang vil vi dog bruge funktionen Spor modsat - fra linje.

Sådan findes alle anvendelser af det fejlbehæftede lot

 1. I vinduet Varesporing skal du vælge linjen for købsleverancen, den sidste sporingslinje, og derefter på Handlinger , i gruppen Funktioner vælge Spor modsat - fra linje.

  Sporingsresultatet er nu baseret på filtrene på sporingslinjen for købsleverancen, LOT1 og vare 2000, og resultatet er baseret på sporingsmetoden Oprindelse - Brug.

  Hvis du vil have vist en oversigt over alle anvendelser af vare 2000 med LOT1, skal du fortsætte med at udvide alle sporingslinjer.

 2. Vælg Vis alle i gruppen Generelt under fanen Handlinger.

  De første fire sporingslinjer refererer til salgsleverancen til Ravel Møbler, der allerede er afklaret. Den sidste linje indikerer, at der er produceret én til racercykel, SN2, i samme frigivne produktionsordre, og at den derefter er solgt og leveret med en anden salgsleverance.

  Den ansvarlige for kvalitetssikring informerer straks salgsafdelingen, så de kan foretage en tilbagekaldelse af den fejlbehæftede racercykel fra kunden Kontorcentralen A/S.

  Han kan samtidig se ud af de tre sidste sporingslinjer, at der er fremstillet to andre varer, SN3 og SN4, med racerstel fra LOT1. Han tager handling for at blokere disse slutvarer på lageret.

  Dermed er den anden opgave med administration af fejlbehæftede varer ved hjælp af vinduet Varesporing udført. Da vinduet Varesporing kun er baseret på de bogførte poster, skal den ansvarlige for kvalitetssikringen fortsætte til vinduet Naviger for at sikre, at LOT1 ikke er brugt i ikke-bogførte bilag.

Find alle poster for et serie-/lotnummer

Den ansvarlige for kvalitetssikringen brugte vinduet Varesporing til at finde ud af, at LOT1 indeholdt fejlbehæftede racerstel, hvem leverandøren var, og i hvilken bogførte transaktion de er brugt. Han skal nu finde ud af, om LOT1 findes i eventuelle andre åbne bilag ved integrering af sporingsresultatet til vinduet Naviger, hvor han kan foretage en søgning i alle databaseposter.

Sådan findes alle forekomster af LOT1 i ikke-bogførte poster, som f.eks. åbne ordrer

 1. Markér den første sporingslinje, der er købsmodtagelsen fra LOT1, i vinduet Varesporing.

 2. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt vælges Naviger.

  Vinduet Naviger er forudindstillet med søgefiltre, der er baseret på sporingsresultatet for LOT1. Den ansvarlige for kvalitetssikring kan genkende de fleste poster som tilhørende bilag, der allerede er identificeret i vinduet Varesporing. Den sidste navigationslinje af typen Produktionsordre refererer til to frigivne produktionsordrer, der har brugt racerstellene fra LOT1.

  Den anden navigeringslinje af typen Salgslinje er en ikke-bogført dokumentlinje, så den undersøger den ansvarlige for kvalitetssikring.

 3. Hvis du vil åbne salgslinjeposten, skal du markere den anden navigationslinje, og derefter vælge Vis i gruppen Proces under fanen Startside. Du kan også vælge værdien i feltet Antal poster.

  Her kan den ansvarlige for kvalitetssikringen se, at der er en åben salgslinje for de fejlbehæftede racerstel. Han foreslår straks salgsafdelingen, at denne ordre annulleres, og at der startes en ny produktionsordre, der er baseret op fejlfrie racerstel.

Dermed er denne gennemgang i, hvordan vinduet Naviger bruges til administration af fejlbehæftede varer sammen med vinduet Varesporing, færdig.

Se også