En kampagne er enhver aktivitet, der involverer flere kontakter. En vigtig del af oprettelsen af en kampagne er at vælge målgruppen for kampagnen. Til dette formål kan du i Microsoft Dynamics NAV oprette en målgruppe eller en gruppe af kontakter ved hjælp af filtre.

Du bruger disse funktioner i Salg & Marketing til omhyggelig planlægning af dine marketingaktiviteter og til administration af dine interaktioner med kontakter og kunder. Du kan oprette kampagner og målgrupper med dine kontakter til mailadresselister og andre typer interaktion med dine kontakter og kundeemner.

Funktionen til kampagner og målgrupper med aktivering af de automatisk processer giver dig mulighed for at planlægge, organisere og holde styr på dine marketingaktiviteter. Dette øger dine chancer for at få nye kunder og bibeholde eksisterende kunder.

Om denne gennemgang

Denne gennemgang viser processen til opfølgning på en handelsmesse og fokusering på potentielle kunder (kontakter) i en opfølgningskampagne.

Gennemgangen introducerer funktionen til kampagne- og målgruppeadministration i Salg & Marketing-afdelingen. Denne gennemgang illustrerer følgende opgaver:

 • Oprettelse af en kampagne.
 • Valg af målgruppe.
 • Søgning efter data.
 • Afsendelse af breve til kontakter.
 • Registrering af kampagnesvar.

Roller

Denne gennemgang viser de opgaver, der udføres af følgende brugerroller:

 • Marketingchef eller salgschef
 • Marketingmedarbejder

Forudsætninger

Før du kan udføre opgaverne i denne gennemgang, skal du installere Demonstrationsdatabase til CRONUS International Ltd..

Historie

Marketingmanager i salgsafdelingen for CRONUS International Ltd. er ansvarlig for planlægning af kampagner og for at udføre dem. Han træffer også beslutninger om, hvilke handelsmesser, de skal deltage i, og han evaluerer kampagnefremskridt.

Marketingmedarbejderen fra marketingafdelingen tager sig af produktion, distribution og udleveringen af marketingmaterialer.

Virksomheden har lige lanceret et nyt produkt med navnet Millennium Server. Produktet blev for nyligt markedsført på en handelsmesse, Computer Futurus. Mange kunder udtrykte deres store interesse for produktet, og som del af en markedsføringsmæssig indsats blev de kunder, der købte Millennium Server i en kampagneperiode, tilbudt en særlig kampagnepris.

En af marketingmedarbejderens opgaver efter handelsmessen er at angive de potentielle kunder som kontakter.

Marketingchefen opretter en kampagne, opretter en målgruppe med alle de nye kontakter og søger derefter efter kontaktdata for at vælge målgruppen for kampagnen.

Medarbejderen med at sende et takkebrev ud til alle de kontakter, der har givet deres kort til medarbejderne på standen, og til sidst registrerer chefen alle de svar, der blev modtaget fra kundeemnerne.

Oprette en kampagne

Når medarbejderen har indtastet de modtagne forretningskort fra handelsmessen, opretter marketingchefen et kampagnekort til administration af de aktiviteter, der er involveret i kampagnen.

Sådan oprettes en kampagne

 1. I feltet Søg skal du angive Kampagner og derefter vælge det relaterede link.

 2. Vælg Ny for at oprette en ny kampagne i gruppen Ny under fanen Startside. På kampagnekortet skal du trykke på Enter for få indsat et kampagnenummer automatisk.

 3. Gå til feltet Beskrivelse, og indtast en beskrivelse af kampagnen, f.eks. FUTURUS-handelsmesse.

 4. Vælg feltet Statuskode, og vælg en statuskode fra listen, der åbnes i vinduet Kampagnestatus.

 5. Udfyld felterne Startdato og Slutdato for kampagnen som ønsket.

Vælge målgruppe

Marketingchefen opretter en målgruppe for at vælge de kontakter, som han vil interagere med.

Sådan oprettes en målgruppe med de relevante kontakter

 1. Vælg Målgrupper i gruppen Proces under fanen Startside på kampagnekortet.

 2. Vælg Ny for at oprette en ny målgruppe i gruppen Ny under fanen Startside. På kampagnekortet skal du trykke på Enter for få indsat et målgruppenummer automatisk.

 3. Gå til oversigtspanelet Generelt og feltet Beskrivelse, og indtast f.eks. Besøgende på FUTURUS-handelsmessen.

  Når du har indtastet de generelle oplysninger om målgruppen, skal du vælge de kontakter, der skal inkluderes i målgruppen.

  Du kan bruge en række forskellige kriterier til at vælge kontakter, f.eks. kan du vælge kontaktpersoner, der arbejder hos en kunde eller hos en mulig kunde og er ansvarlige for indkøb i virksomheden.

  Du kan bruge filtre til at tilføje kontaktpersoner i henhold til de kriterier, der passer bedst til dit formål. Du kan f.eks. filtrere efter kontaktpersonens ansvarsområde eller forretningsforbindelse eller kontaktvirksomhedens branche. I denne gennemgang skal du vælge filteret Ansvarsområde for at vælge kontakter.

 4. Vælg Tilføj kontakter for at åbne filteret Tilføj kontakter i gruppen Proces under fanen Startside i vinduet Målgruppe.

 5. Gå til oversigtspanelet Ansvarsområde, vælg filteret Køb som Ansvarsområdekode, og klik på OK.

  Vinduet Målgruppe indeholder nu en liste over kontakter, der er baseret på det filter, du har angivet. I feltet Antal linjer i oversigtspanelet Generelt kan du se en oversigt over antallet af kontaktpersoner, der opfylder disse kriterier.

  Bemærk
  Du kan gemme målgruppekriterierne, så de kan bruges igen senere.

  1. Peg på Målgruppe og vælg derefter Gem kriterier i gruppen Funktioner under fanen Handlinger i vinduet Målgruppe.
  2. I vinduet Gem målgruppekriterie skal du indtaste koden for målgruppen. I feltet Beskrivelse skal du indtaste beskrivelsen af målgruppekriterierne.
  3. Vælg knappen OK.

Søge efter data

Marketingchefen ser nærmere på listen med udvalgte kontakter og kan se, at listen er alt for lang. Han beslutter at reducere listen ud fra de reelle kundeemner for at sikre, at han fokuserer på den rigtige målgruppe. Denne proces med at finjustere og/eller reducere dataene kaldes datasøgning.

Sådan fjernes kontakter fra målgruppen

 1. Gå til vinduet Målgruppe, klik på Handlinger, i gruppen Funktioner, peg på Kontakter, og vælg derefter Reducer kontakter for at åbne vinduet Fjern kontakter - fjern.

 2. Gå til oversigtspanelet Forretningsrelation, vælg filteret EMNE som Forretningsrelationskode, og klik på OK.

  Vinduet Målgruppe indeholder nu en reduceret liste over kontakter, og i feltet Antal linjer, kan du se antallet af kontakter, der nu passer til de nye kriterier.

  Bemærk
  Hvis du skal tilbageføre denne fjernelse af en gruppe kontakter, kan du gøre det ved hjælp af funktionen Gå tilbage. Med andre ord kan du fortryde dine sidste segmentering.

  Peg på Målgruppe og vælg derefter Gå tilbage i gruppen Funktioner under fanen Handlinger i vinduet Målgruppe.

  De kontaktpersoner, du lige har fjernet, føjes til listen over kontaktpersoner.

Knytte en målgruppe til en kampagne

Marketingchefen beslutter, at den reducerede liste er den endelige liste over kontakter, der skal være en del af kampagnen. Han knytter derfor denne målgruppe til kampagnen FUTURUS-handelsmesse.

Sådan knyttes en målgruppe til kampagnen

 1. I vinduet Målgruppe i oversigtspanelet Kampagne skal du vælge feltet Kampagnenr. for at vælge den kampagne, du ønsker, målgruppen skal knyttes til, f.eks. CP0001.

 2. Da denne målgruppe er målet for kampagnen, skal du markere afkrydsningsfeltet Kampagnemålgruppe.

Sende breve og mails til kontakter

Marketingsmedarbejderen hjælper marketingchefen med at sende korrespondance ud til kundeemner, hvor han takker dem for, at de besøgte handelsmessen.

Bruge en målgruppe til at sende et brev til en kontakt

 1. Åbn kortet Målgruppe for Besøgende på FUTURUS-handelsmessen.

 2. Gå til oversigtspanelet Interaktion og feltet Interaktionsskabelonkode, og vælg skabelonen Brev, kode BUS).

 3. I feltet Emne (standard) kan du indtaste følgende eksempel på tekst: Tak, fordi du besøgte handelsmessen.

  Bemærk
  Denne skabelon består af mere end ét vedhæftet dokument, der hver er skrevet på forskellige sprog. Sprogene inkluderer f.eks. engelsk og dansk.

 4. Vælg feltet Sprogkode (standard) ved at åbne vinduet Målgruppeinteraktionssprog. Vælg en sprogkode, og vælg derefter knappen OK.

 5. Du kan få vist dokumentet på det valgte sprog. Vælg Vedhæftede filer og derefter Åbn i gruppen Funktioner under fanen Handlinger.

  Hvis du vil besvare meddelelsen med anmodning om tilladelse til at starte Word, skal du vælge indstillingen Tillad for denne klientsession.

  Dette åbner vedhæftede Word-dokumenter, så du kan kontrollere den. Du kan også bruge denne lejlighed til at redigere og ændre brevet. Luk Word, når du er færdig.

 6. Indtast emnet for brevet i feltet Emne på det sprog, der er valgt for skabelonen.

 7. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt skal du vælge Log.

 8. Markér afkrydsningsfeltet Send vedhæftede filer for at få de vedhæftede filer udskrevet.

  Markér afkrydsningsfeltet Opret opfølgningsmålgruppe.

  Vælg knappen OK for at starte kørslen Gem målgruppe.

 9. Microsoft Dynamics NAV sender de vedhæftede filer. Når processen er færdig, skal du vælge knappen OK for den meddelelse, der angiver, at målgruppen er registreret.

  Brevene udskrives automatisk, og målgruppen registreres. Da målgruppen er registreret, findes den ikke længere på listen over målgrupper, men er flyttet til listen over registrerede målgrupper. Hvis du vil se denne liste, skal du i feltet Søg indtaste Gemte målgrupper og derefter vælge det relaterede link.

 10. Når målgruppen er registreret, registreres hvert brev, der er sendt, som en interaktion, som du kan se i logfilen.

  I feltet Søg skal du indtaste Interaktionslogposter og derefter vælge det relaterede link. Der er en post for hvert brev, der er sendt.

Sende en mail til en kontakt

 1. Gå til oversigtspanelet Interaktion og feltet Interaktionsskabelonkode, og vælg skabelonen Brev, kode BUS).

 2. I feltet Emne (standard) kan du indtaste følgende eksempel på tekst: Tak, fordi du besøgte handelsmessen.

 3. Vælg Mail i feltet Korrespondancetype.

 4. Angive sprogindstillinger, som i den foregående procedure.

 5. Under fanen Handlinger i gruppen Generelt skal du vælge Log. Vinduet Gemt målgruppe åbnes.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Send vedhæftede filer for at få de vedhæftede filer sendt pr. mail.

 7. Markér afkrydsningsfeltet Opret opfølgningsmålgruppe.

 8. Vælg knappen OK.

  Brevene sendes automatisk pr. mail, og målgruppen registreres. Da målgruppen er registreret, findes den ikke længere på listen over målgrupper, men er gemt på listen over registrerede målgrupper. Hvis du vil se denne liste, skal du i feltet Søg indtaste Gemte målgrupper og derefter vælge det relaterede link.

Registrere kampagnesvar

I løbet af de næste par uger svarer kundeemnerne på brevet. Marketingchefen ønsker at holde styr på svarene og registrerer disse interaktioner.

Opret en målgruppe med de kontakter, der svarer på brevet, til dette formål.

Sådan registreres kampagnesvar.

 1. Gå til vinduet Målgruppe, og udvid oversigtspanelet Interaktion.

 2. Vælg feltet Interaktionsskabelonkode.

  Der er ingen interaktionsskabelon til registrering af svar på kampagner. Opret derfor en ny skabelon.

 3. Vælg Ny i vinduet Interaktionsskabeloner.

 4. Gå til feltet Kode, indtast SVAR, og gå til feltet Beskrivelse, og indtast Kampagnesvar.

 5. Vælg knappen OK.

 6. Vælg denne interaktionsskabelon i feltet Interaktionsskabelonkode, og bekræft den meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil opdatere målgruppelinjen med den samme interaktionsskabelonkode.

  Angiv nu, at disse kontakter har svaret på kampagnen:

 7. Vælg din kampagne i feltet Kampagnenr. i oversigtspanelet Kampagne.

 8. Forlad feltet Kampagnenr., og bekræft den meddelelse, hvori du bliver spurgt, om du vil opdatere målgruppelinjen med den samme interaktionsskabelonkode.

 9. Vælg feltet Kampagnereaktion, og bekræft den efterfølgende meddelelse.

  Log målgruppen for at sikre, at interaktionerne er registreret.

 10. Vælg Logfør under fanen Handlinger i vinduet Målgruppe.

 11. Gå til vinduet Gem målgruppe, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Send vedhæftede filer, og klik derefter på OK, og bekræft den meddelelse, der vises.

  Når målgruppen er gemt, oprettes der automatisk en post for kampagnen, så denne handling kan registreres i vinduet Kampagneposter.

Se også