Feltet Afsendersystem

Tabellen Sagsopgavedimension

Feltet benyttes til at holde en reference til et eksternt fagsystem.

Feltet er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den Generiske Integrationssnitflade (GIS).