Tabellen Sagsopgavedimension

Hvis du ændre en dimension/dimensionsværdi på en sag vil du blive spurgt om du vil opdatere sagsopgavelinjen med ændringen. Ændringen vil kun have virkning på dimensionslinjen med pågældende. dimensionskode.

Vælges Ja: Dimension/Dimensionsværdi på sagsopgavelinjen vil blive opdateret med ændringen.

Vælges nej: Ændringen vil ikke blive opdateret på sagsopgavelinjen.

Tip