Feltet Afsender ID

Tabellen Sagsopgave

Dette felt benyttes til at holde en unik identification af recorden i et eksternt fagsystem.

Feltet er skrivebeskyttet og bliver automatisk udfyldt af den Generiske Integrationssnitflade (GIS).