Feltet Forbrug kostbeløb (Ressource og Finans Drift)

Tabellen Sagsopgave

I dette felt vises det samlede kostbeløb for de finansomkostninger (finanskonti af typen resultatopgørelse) og ressourceomkostninger, der er bogført inden for den tidsperiode, som er angivet i feltet Bogføringsdatofilter.