Feltet Medfinansiering finanskontofilter

Tabellen Sagsopgave

Dette felt indeholder et filter for de finanskonti som der skal indgå i beregningsgrundlaget for beregningen af medfinansiering.

Bemærk: Medfinansierings finanskontofilteret må ikke indeholde finanskontoen til overhead eller indtægtsføring.

Overføres fra medfinansieringstypen men kan ændres.