Feltet Overhead beregningsgrundlag

Tabellen Sagsopgave

Dette felt indeholder, som udgangspunkt, den opsætning som er opsat i Bevillingsopsætningen.

Det er muligt at ændre overhead beregningsgrundlaget, hvis det skal være forskellige fra sagens.