Tabellen Sagsopgave

Værdien arves fra sagen eller indsættes ved valg af bevillngsgruppe/indtægtskontering, under forudsætning af at sagsopgaven er oprettet på sagen. Værdien kan ikke ændres, med mindre der indsættes anden bevillingsgruppe/indtægtskontering. Kontering af indtægtsføringen sker på denne sagsopgave, fremfor sagsopgaven, hvor omkostningen er registreret.

Tip