Feltet Sagsopgave til overhead

Tabellen Sagsopgave

Hvis der er indsat sagsopgavenummer posteres overheadomkostning på denne.

Udfyldes automatisk, og kan ikke ændres, hvis værdien er oprettet som en sagsopgave på sagen og der er værdi i feltet 'OH sagsopgave omkost' i tabellen Overheadtyper.

Er feltet ikke udfyldt i overheadtype kan der vælges en vilkårlig sagsopgave.