Feltet Overhead finanskontofilter

Tabellen Sagsopgave

Dette felt indeholder et filter for de finanskonti som skal indgå i beregningsgrundlaget for beregningen af overhead.

Bemærk: Overhead finanskontofilteret må ikke indeholde finanskontoen til indtægtsføring.

Filteret er afledt fra bevillingsgruppe eller medfinansieringstype, men kan ændres.