Feltet Medfinansieringspct

Tabellen Sagsopgave

Dette felt indeholder den medfinansieringsprocent som er afledt af bevillingsgruppe eller medfinansieringstype.

Procenten skal afspejle den del af sagens omkostninger som virksomhedens ordinære bevilling finansiere.

Procenten kan ændres.