Feltet Medfinansieringstypekode

Tabellen Sagsopgave

Dette felt indeholder den medfinansieringstypekode som den valgte bevillingsgruppe er opsat med.