Feltet Overheadpct

Tabellen Sagsopgave

Dette felt indeholder den overheadprocent, som automatisk er afledt på baggrund af den indvalgt bevillingsgruppe på sagen og overheadtypen.

Procenten afspejler det tillæg som der gives af bevillingsgiver til dækning af administrative omkostninger.

Procenten kan ændres.