Feltet Bevillingsbudgetnavn

Tabellen Sagsopgave

Dette felt indeholder det bevillingsbudgetnavn som er opsat i bevillingsopsætningen.