Feltet Indtægtskonteringskode

Tabellen Sagsopgave

Dette felt indeholder den indtægtskonteringskode som den valgte bevillingsgruppe er opsat med.

Koden kan ændres.