Feltet Bevillingsgiver

Tabellen Sagsopgave

Dette felt indeholder det nummer som bevillingsgiveren er blevet oprettet med i kontakttabellen.

Fra feltet kan der slås op i Kontaktoversigten.

Feltet indeholder den kode som den valgte bevillingsgruppe er opsat med, men kan ændres.