Feltet Bevillingsgruppe

Tabellen Sagsopgave

Dette felt indeholder den bevillingsgruppe som sagsopgaven er knyttet samme med.