Feltet Forbrug Ressource (Salgsbeløb)

Tabellen Sagsopgave

I dette felt vises den samlede salgspris (i den lokale valuta) for de brugte ressourcer, der er bogført inden for den tidsperiode, som er angivet i feltet Bogføringsdatofilter.

Programmet beregner og opdaterer automatisk indholdet af feltet ud fra indholdet af feltet Linjebeløb (RV) i tabellen Sagspost.