Tabellen Sagsopgave

Dette felt indeholder nummeret på den sagsopgave, du opretter.

Nummeret identificerer sagsopgaven sammen med sagsnummeret. Hvis du har angivet dette nummer i feltet Sagsopgavenr. på en kladdelinje (fx ved bogføring af linjen), bogføres der til denne sagsopgave.

I vinduet Sagsopgavelinjer skal du angive kontonumre i rækkefølge, men i vinduet Sagsopgavekort kan du angive dem i vilkårlig rækkefølge. Hvis du angiver dem i vilkårlig rækkefølge, vil programmet sortere dem, så tal kommer først, derefter bogstaver, derefter bogstaver kombineret med tal og til sidst andre tegn.

Hvert nummer skal være entydigt, så det samme kontonummer kan ikke bruges flere gange. Du kan oprette så mange sagsopgaver, du har brug for.

Du kan ikke udfylde de andre felter i tabellen Sagsopgave, før du har angivet et nummer i feltet Nummer.

Bemærk: Er 'Benyt Alias på sager' i Aliasopsætningen sat til Ja eller <blank>, må sagsnummeret maks være heltal på 8 cifre, og kombinationen af et sagsnummer og et sagsopgavenummer, må maks udgøre 9 cifre tilsammen.  

Tip