Rapporten Udbetalingskladde - specifikation

Rapporten specificerer de enkelte poster i udbetalingskladden.

Rapporten 'Specifikationsliste', viser alle de oplysninger betalingerne i udbetalingskladden har. Rapporten er inddelt i tre sektioner, og der er mulighed for at bestemme, hvad der skal vises i rapporten. Den ønskede visning vælges ved hjælp af felterne under fanebladene Finanskladdelinje og Indstillinger. Udfyld felterne sådan:

Fanebladet Finanskladdelinje

Bankcentralkode: Feltet anvendes i de tilfælde, hvor der ønskes en sortering på bankcentralen.

Bogføringsdato: Her angives et datofilter, til at bestemme, hvilke poster der skal med i rapporten. Hvis feltet er blankt, tager programmet automatisk alle poster med.

Kladdetypenavn og Kladdenavn er udfyldt automatisk, med den kladde du befinder dig i, hvis rapporten kaldes fra udbetalingskladden.

Fanebladet Indstillinger

Betalingsoplysninger: Ved markering i dette felt, vises betalingsoplysninger fra den enkelte betaling.

Advislinier: Ved markering i dette felt, vil den adviseringen som er knyttet på betalingen blive vist i specifikationslisten.

Kreditortotaler: Ved markering i dette felt, vil kreditortotal blive vist i specifikationslisten.

Specificér køb, kun debetposter: Ved markering i dette felt, vil du kunne se modposten til kreditposter, som betalingen vedrører.

Specificér køb, både debet- og kreditposter: Ved markering i dette felt, vil du kunne se både debet og kreditposter, som betalingen vedrører.

Vis dimensioner: Ved markering i dette felt, vil du kunne se de dimensioner der er bogført med på købsbilaget.

Vis kun markerede linier: Ved markering i dette felt, er det muligt at markere linjer via CTRL+F1, og kun få vist de markerede linjer i specifikationslisten.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.