Du kan med denne kørsel spærre Aliaskoder, således at de Aliaskoder der indeholder spærrede dimension/dimensionsværdi kan spærret, og de Aliaskoder der ikke længere indeholder en spærrede dimension/dimensionsværdi kan genåbnet.

Spær Alias: Hvis du sætter hak i denne option, så vil alle aktive Aliaskoder der indeholder en dimension/dimensionsværdi som er spærret i systemet, blive spærret.

Alias spærringsfilter: Du kan i dette felt opsætte et filter for, hvilke Aliaskoder kørslen skal gennemløbe, enten manuelt eller via opslag til Aliaskonteringstabellen.

Åbn Alias: Hvis du sætter hak i denne option, så vil alle aktive Aliaskoder der indeholder en dimension/dimensionsværdi som ikke længere er spærret i systemet, blive genåbnet.

Alias åbningsfiler: Du kan i dette felt opsætte et filter for, hvilket Aliaskoder kørslen skal gennemløbe, enten manuelt eller via opslag til Aliaskonteringstabellen.

Rapport valg: Inden du foretager en sletning/åbning af Aliaskoder, kan du kontrollere, hvilke Aliaskoder som vil blive berørt, hvis du vælger Kontrollér. Med denne valgmulighed har du mulighed for, at foretage eventuelle rettelser inden en egentlig sletning/åbning af Aliaskoder foretages.

Vælger du Opdatér, så igangsætter kørslen direkte en sletning/åbning af Aliaskoder, der ligger inde for det opsatte filter, og du har ikke mulighed for at kontrollere ændringen først.

Du har også mulighed for at opsætte denne kørsel uden brugerinvolvering. Dette forudsætter at kørslen er opsat via et Batchjob i Programopsætning/Opgavekø, og at du i Alias Opsætningen har opsat et filter.

Tip