Med rapporten kan du kontrollere de dataopsætninger i Navision Stat, som danner grundlag for GIS stamdataudtræk til IndFak2 og RejsUd2.

Rapporten tager afsæt i den kendte version af stamdataforespørgslerne. Da standataudtrækkene er defineret af de aktuelle GIS forespørgselsfiler fra fagsystemerne, sker kontrollen under forudsætning af at fagsystemerne ikke har ændret i deres forespørgsel.

Rapporten kontrollerer ØDUP opsætningen, GIS Integrationsopsætningen, Status for de opsatte datastømme, Feltværdimapninger, udeladelsesfiltre.

Genvejsdimensioner, Finansbudgetnavn, Dimensionsnavn, Dimensionsværdinavn, Finanskontonavn, Varenavn, Anlægsnavn.

Spærrede Dimensionskombinationer, spærrede Dimensionsværdikombinationer.

Konflikt mellem opsatte standarddimensioner og værdibogføring på Finanskonto, Kreditor, Vare, Sag, Anlæg og spærrede dimensioner og dimensionskombinationer og værdikombinationer.

Alias kontrolleres for Beskrivelse, konsistens af kontotype og nummer, samt at den angivne konto er opsat så den skal udtrækkes. Alias sag og sagsnummer kontrolleres. Alias dimensioner kontrolleres for intern konsisten i forhold til en eventuelt opsat finans, vare eller Anlægskontos dimensioner og værdibogføring.

IndFak2 datastrøm: Her opsætter du koden for det datastrømskort der benyttes for GIS stamdataudtræk til IndFak2.

RejsUD2 datastrøm: Her opsætter du koden for det datastrømskort der benyttes for GIS stamdataudtræk til RejsUD2

Tip