Rapporten Sagsopgave - transaktionsoplysninger m. kostpris

I denne rapport udskrives alle de bogføringer med poster for en bestemt sag i en nærmere angivet periode, som er blevet debiteret en bestemt sag. For hver sag sammentælles salgsposter og forbrugsposter hver for sig. I denne rapport vises de enkelte posteringer under hver sagsopgavelinjen med kostpris (RV)

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Udfyld felterne på følgende måde:

Sag

Sagsnr.: Angiv numrene for de sager, der skal medtages i rapporten. Klik på feltet Filter for at se de sagsnumre, der findes, og klik derefter på AssistButton til højre.

Sagspost

Bogføringsdato: Angiv den periode, kontokortet skal vises for.

Klik på AssistButton nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af det filter, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Valuta: Vælg, om valutaen angives i Lokal valuta (RV) eller Udenlandsk valuta (UV).

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.