Rapporten Salgsbilag - kontrolrapport

Denne rapport benyttes til at udskrive indlæste salgsbilag, for at kunne foretage kontrol i forhold til det eksterne fagsystem de er indlæst fra.

Rapporten viser, pr. bilagslinje, afsender ID fra fagsystemet, type, nummer samt beløb inkl. moms og beløb ekskl. moms, mm.

Du kan definere hvilke bilagslinjer der skal medtages i rapporten, ved at angive et filter på afsendersystem, bilagstype samt bilagsnr. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvordan rapporten skal afvikles ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

Udfyld felterne på følgende måde:

Salgslinje

Afsendersystem: Angiv hvilket afsendersystem der skal udskrives for. Der skal altid være angivet netop ét afsendersystem.

Bilagstype: Angiv hvilken bilagstype der skal udskrives for. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle bilagstyper.

Bilagsnr.: Angiv hvilket bilagsnummer der skal udskrives for. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle bilagsnumre.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

BatchID: Her kan du angive nummeret på en specifik dataleverance du ønsker udskrevet. Der kan kun angives én dataleverance.

Skjul nul-linjer: Hvis der er hak i dette felt vil evt. bilagslinjer uden beløb ikke blive medtaget i rapporten.