Rapporten Udskriv log

Denne rapport benyttes til udskrive loggede ind- og udgående dataleverancer.

Du kan definere hvilke loggede dataleverancer der skal medtages i rapporten, ved at angive et filter på datastrøm samt batchGUID (dette er den entydige identifikation ef en ankelt behandling af en dataleverance). Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Udfyld felterne på følgende måde:

Integrationsbatchlog

Datastrøm: Angiv hvilke datastrømme der skal udskrives loggede dataleverance(r) for. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle datastrømme.

BatchGUID: Angiv hvilken specifik logget behandling af en dataleverance der skal udskrives. Hvis feltet ikke udfyldes medtages alle loggede behandlinger af dataleverancer.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.