Rapporten Følsomme Persondata Log

Rapporten viser alle felter i logningstabellen, der logger forsøg på eller faktisk visning af modtaget elektroniske bilag indeholdende følsomme persondata.