Med denne kørsel kan du acceptere eller afvise de købsdokumenter, som du har valgt med filtret i vinduet Indgående købsdokumentkladde. Når du åbner kørslen vil anfordringen på fanen "Indgående købsdokumetnhoved" vise filtret fra Indgående købsdokumentkladde vinduet. Du kan nu vælge at udbygge filtret inden kørslen. Men du kan også vælge at sætte fitren direkte i kladdevinduet inden du åbner kørslen.

Det er en forudsætning at du har valgt en værdi for "Importstatus", før kørslen kan afvikles. Årsagen er at kørslen benyttes til både afvisning og accept, og at man ikke må "komme til" at afvikle kørslen ved et uheld, da accepterede dokumenter ikke senere kan afvises, og da dokumenter fra IndFak2 der afvises, bliver genåbnet i IndFak2.

Hvis du klikker på knappen Accepter, accepteres de fremfiltrerede dokumenter. Ved accept, beregner kørslen med udgangspunkt i linjens grundbeløb, det tilhørende momsbeløb, svarende til den momsbogføringsopsætning der findes på linjen. Beregnignen giver fejl, hvis der ikke beregnes samme momsbeløb som sælgeren har beregnet.

Hvis du klikker på knappen Afvis, afvises de fremfiltrerede dokumenter, og de to afkrydsningsfelter deaktiveres.

Hvis du klikker på Udskriv Fejlrapport, vises/udskrives liste over de dokumenter, som ikke kunne accepteres/afvises.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Tip