Rapporten Ophæv ugyldige komb. med spærrede dimensioner

Det er muligt via denne kørsel at nulstille de kombinationer der er opsat under Dimensionskombinationer. Kørslen virker på følgende måde:

• Hvis der findes en opsat ugyldig dimensionskombination, der inkluderer mindst een spærret dimension, slettes den ugyldige dimensionskombination, da dimensionsspærringen, gør opsætningen af kombinationsugyldigheden overflødig.

• Hvis der findes en opsatte ugyldig dimensionskombination, der inkluderer mindst een spærret dimensionsværdi, slettes den ugyldige dimensionskombination, da dimensionsværdispærringen, gør opsætningen af kombinationsugyldigheden overflødig.

Kørslen kan afvikles enten som ’Kontroller’, hvor der kun udskrives en rapport, eller som ’Ophæv spærring’, hvor ophævelsen effektueres. Som standard afvikles kørslen med ’Kontroller.