Rapporten viser en oversigt over alle brugere der er opsat med en eller flere af nedenstående rettigheder, samt hvilket regnskab rettigheden er gældende i.

Indstillinger 

Vælg regnskab: Her skal du angive hvilket regnskab kontrollen skal omhandle. Kun brugere med rettighedssæt der er sat op til det valgte regnskab eller intet regnskab (svarende til alle regnskab) vil blive medtaget i kontrollen.

Alle brugere med SUPER rettigheder: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere med rettigheden SUPER.

Alle brugere der kan læse og oprette alle data: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der kan læse og oprette alle data.

Alle brugere der både kan klarmelde og bogføre: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der har rettighed til både at klarmelde og bogføre.

Alle brugere der kan oprette, redigere eller slette prokuraopsætningen: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der har rettighed til at oprette/ændre eller slette prokuraopsætningen

Alle brugere der kan oprette, redigere eller slette ØDUP Integrationsopsætningen: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der har rettighed til at oprette/ændre eller slette ØDUP Integrationsopsætningen.

Alle brugere der har læserettigheder til Personaledata : Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der har rettighed til at læse personaledata.

Alle brugere der har læserettigheder til Løndata: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vises brugere der har rettighed til at læse løndata.

Alle brugere der kan læse følsomme persondata i Elektronisk arkiv: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der har rettighed til at læse følsomme persondata i Elektronisk arkiv.

Alle brugere der kan oprette, redigere eller slette NS TS Integrationsopsætningen: Sæt hak i dette felt, hvis rapporten skal vise brugere der har rettighed til at oprette/ændre eller slette NS TS Integrationsopsætningen.

Tip