Rapporten Opdater Abonnementspriser

Denne kørsel kan opdatere salgspriser og -rabatter på abonnementslinjer. Kørslen behandler kun abonnementslinjer med Status = Aktiv. Kørslen indeholder en kontrolmulighed, så man kan se ændringerne før de gennemføres.

Du kan definere, hvad der skal medtages i kørslen ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Abonnementshoved

På fanebladet Abonnementshoved kan der angives filtre til felter på tabellen abonnementshoved.

Nummer: Her kan du angive et filter for de abonnementsnumre, du ønsker at ændre salgspriser for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Kundenr.: Her kan du angive et filter for de kunder, du ønsker at ændre salgspriser for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Faktureres til kundenr.: Her kan du angive et filter for de fakturamodtagere, du ønsker at ændre salgspriser for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Leveringskode: Her kan du angive et filter for de leveringskoder, du ønsker at ændre salgspriser for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Abonnementslinie

På fanebladet Abonnementslinie kan der angives filtre til felter på tabellen abonnementslinje.

Type: I dette felt kan man indvælge Finans eller Vare.

Nummer: Her kan du angive et filter for de finanskonti eller varenumre, du ønsker at regulere abonnementspriser for. Filteret i dette felt afhænger af hvilket filter der er angivet i feltet Type. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Debitorprisgruppe: Her kan du angive et filter for de debitorprisgrupper, du ønsker at medtage i kørslen. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Næste opkr.dato: Her kan du filtrere på abonnementslinjer ud fra datoen i felt 'Næste opkr.dato'

Reguleringstype: Hvis du har opsat flere reguleringstyper, kan du angive et filter for de, der ønskes medtaget i kørslen.

Indstillinger

Rapporteringsmulighed: Kontroller; der foretages ingen opdatering af abonnementslinjer. Opdater priser; salgspriser og rabatter opdateres på abonnementslinjer.

Opdatér abonnementspris med varepris: Anvendes, når salgspriserne på Varer under Lager er reguleret.

Regulér abonnementspris med reguleringstype: Anvendes, når priserne på abonnementslinjerne ønskes reguleret ud fra de(n) opsatte faktor(er).