Rapporten Abonnementskort

Denne rapport viser stamdata på abonnementshoved og -linjer. Der udskrives en side pr. abonnementshoved.

Abonnementshoved

På fanebladet Abonnementshoved kan der angives filtre til felter på tabellen abonnementshoved.

Nummer: Her kan du angive et filter for de abonnementsnumre, der skal med i rapporten. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Kundenr.: Her kan du angive et filter for de kunder, der skal med i rapporten. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Faktureres til kundenr.: Her kan du angive et filter for de fakturamodtagere, der skal med i rapporten. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Leveringskode: Her kan du angive et filter for de leveringskoder, der skal med i rapporten. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Du kan definere, hvad der skal medtages i kørslen ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Abonnementslinje

Type: Her kan du angive et filter for de typer, der skal med i rapporten. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Nummer: Her kan du angive et filter for de finanskonti eller varenumre, der skal med i rapporten. Filteret i dette felt afhænger af hvilket filter der er angivet i feltet Type. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Status: Her kan du angive et filter for den Status, der skal med i rapporten. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Du kan definere, hvad der skal medtages i kørslen ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Indstillinger

Vis leveringsadresse: Afkryds feltet hvis rapporten skal vise leveringsadresse.

Vis bemærkninger: Afkryds feltet hvis rapporten skal vise bemærkninger.

Sideskift pr. abonnement: Afkryds feltet hvis der skal være sideskift mellem hver abonnementskort.

Vis Abonnementsslutdato: Afkryds feltet hvis rapporten skal vise Abonnementsdatoen.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten først, kan du klikke på Vis udskrift. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.