Rapporten viser alle poster i den valgte periode for de valgte finanskonti. Rapporten bygger på indvalgt analyse og viser poster med dimensionsoplysninger. Rapporten kan vise op til 8 valgfri dimensioner. Ved anfordring af rapporten vil felterne Dimension 1-8 altid blive fortrykt med dimensioner opsat under regnskabsopsætningen, men disse kan ændres til en dimension, der ligger udenfor regnskabsopsætningen - eller helt blankes.

Under Medtag dimensioner er det muligt både at afgrænse dimensioner og vælge niveau (fra 1 til 4). Indvælges niveauer bliver der udskrevet til- og frasummer for de valgte niveauer.

Bemærk: Finanskonti, som har typen Sum & Til-Sum bliver ikke vist i denne rapport. Rapporten viser altså udelukkende posteringer på finanskonti af typen "Konto". Bemærk i øvrigt, at der ikke kan vises efterposteringer, hvis bagvedliggende analyse er komprimeret.

Indstillinger:

Analysekode: Her kan du angive koden for den analyse, som rapporten skal baseres på. Klik på AssistButton til højre for valg af analysekode, der er oprettet i tabellen Analyse.

Medtag dimensioner: Her kan du angive de dimensioner, der skal danne grundlag for dataudtrækket. Du kan kun vælge de dimensioner, der er inkluderet i den analyse, du vælger i feltet 'Analyse'. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de dimensioner, der findes. Der kan opsættes op til 250 tegn i dimensionsværdifilteret, som bliver vist i rapporten. Opsættes et filter over 250 tegn vil der på rapporten stå, at ”Filter kan ikke vises da længden overstiger 250 tegn”.

På 'Dimension 1' til 'Dimension 8' vælges de dimensioner, som skal vises i rapportudtrækket.

Datofilter: Her kan du angive et filter, der afgrænser posterne efter dato. Du kan angive en bestemt dato eller et tidsinterval.

Udskriv tomme linjer: Afmærk dette felt, hvis du ønsker at udskrive de kombinationer, hvor beløb er 0.

Saldotype: Det er muligt at vælge mellem følgende indstilling:

• År til dato, her vises kun saldoen for indeværende år.

• Saldo til dato, her vises saldoen tilbage fra første bogførte post.

Medtag poster: Der kan i feltet vælges blandt 3 værdier: Begge, Kun Alm. Poster eller Kun efterposter. Feltet viser som standard værdien Begge.

Ultimoposter: Det er muligt at vælge mellem følgende indstilling:

• Medtag; ultimoposter i det angivne datointerval medtages.

• Medtages ikke; ultimoposter i det angivne datointerval udelades.

Tip