Rapporten Debitorpost ikke udlignet

Rapporten viser alle åbentstående poster på debitorer. På rapportens anfordringsbillede har du mulighed for at filtrere visning i rapporten.

Debitor

Hjælp til det enkelte felt fås ved opslag via F1.

Indstillinger

Sortering: I dette felt har du mulighed for at sortere på værdierne: Løbenr., Bogføringsdato, Bilagsnr. eller Beløb (RV). Desuden kan du yderligere bestemme, om værdierne skal sorteres stigende eller faldende.

Vis CPR nummer: Marker dette felt hvis rapporten skal vise CPR-nummer.

Forfaldsdato: I dette felt kan du angive en forfaldsdato. Debitorposter, der forfalder til betaling inden den angivne forfaldsdato, vil blive vist i rapporten.