Rapporten Rentefordeling

Rapporten kan anvendes af SEA-institutioner til rentefordeling pr. byggesag. Der anvendes bankposter, da man dermed sikrer sig, at den reelle udgift medtages. Man skal derfor være opmærksom på, at dimension anvendt til byggesag bogføres på bankkontoen. Det forudsættes, at hver byggesag har sin særskilte dimensionsværdi indenfor samme dimension. Endvidere forudsættes, at rentetilskrivning på konto SE4 i banken ikke udsalderes automatisk til FF7, da rapporten fordeler renters rente.

Indstillinger

Bankkonto: Her indvælges bankkonto, hvis renter skal fordeles.

Dimension til fordeling: Her angives den dimension byggesager bogføres på.

Periode til beregning: Det datointerval rapporten skal fordele renter for.

Beløb til fordeling: Rentebeløb, der ønskes fordelt. Da beregningen tager udgangspunkt i posteringer på likviditetskonti svarer negativt beløb til udgift, positivt til indtægt.

Medtag poster uden dim. værdi: Værdien Ja betyder, at poster med blanke værdier i den dimension indvalgt i felt Rentefordelingsdimension medtages i beregningen. Værdi Nej betyder omvendt, at disse værdier ikke medtages. Til gengæld vil rapporten vise en oversigt med poster uden dimensionsværdi.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.