Rapporten Bank - prokuraopsætning

Denne rapport viser oplysninger om bank-prokuraopsætningen samt prokurabrugere og grupper.

For hver bankkort viser rapporten, hvilke brugere der er opsat som prokurister, samt hvilke prokuragrupper hver enkelt bruger tilhører. For hver kombination af bankkontonr. , bankcentral og prokuragruppe vises oplysninger om andel i %, krævet andel i %, rækkefølge samt maksimum beløb. Disse oplysninger er sat op via Bank-prokuraopsætnings tabellen.

Ønskes kun visning af specifikke bankkonti, eller bankcentraler med påkrævet prokura, kan der sættes filter på rapporten under fanen ’Bank prokuraopsætningen’.

Vælg knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før den udskrives, skal du vælge knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten udskrives ikke.