Rapporten Betalingsposthistorik

Rapporten Betalingspost-historik er en rapport der viser de handlinger der er sket i udbetalingskladden, og samtidig viser hvilke bruger der har foretaget disse handlinger. Rapporten kan tilgås to steder fra, og der vil være forskellige muligheder for visning, alt efter hvor rapporten udskrives fra.

Sti: Finans\Betalingsjournaler\Betalingsposter\tryk på knappen ”Betaling” og vælg punktet ”Historik”

Udskrives eller vises rapporten under stien ovenover, vil rapporten vise historikken fra den enkelte betalingspost. Det er dog muligt at sætte andre filter på. Følgende felter kan der filtreres på:

Fanebladet Betalingspost

Kladdetypenavn: Feltet er automatisk udfyldt med den udbetalingskladden der er anvendt.

Kladdenavn: Feltet er automatisk udfyldt med navnet på den udbetalingskladden der er anvendt.

Kladdelinienr.: Feltet er automatisk udfyldt med linienr. fra den valgte betalingspostlinje.

Løbenr.: Der kan ikke filtreres på feltet.

Betalingsjournalnr.: Feltet er automatisk udfyldt med Betalingsjournalnr.

Kreditornr.: Feltet kan udfyldes med et kreditornr., men vær opmærksom på at feltet Kladdelinienr. skal blankes, når der ændres i filtrene.

Navn: Feltet kan udfyldes med et kreditorsnavn, men vær opmærksom på at feltet Kladdelinienr. skal blankes, når der ændres i filtrene.  

Fanebladet Betalingspost historik

Det anbefales at sætte filter på én eller flere af følgende felter:

ModtagerType: Feltet kan udfyldes med Intern eller Kreditor.

Sendt via: Feltet kan udfyldes med Bank, E-mail og Udskriv.

Bruger-ID: Feltet kan udfyldes med en bruger-ID kode, fx Bogholder.

Gl. status: Feltet kan udfyldes med Oprettet, Fejl, Advarsel, Valid, Delvis godkendt, Godkendt eller Gensend.

Ny status: Feltet kan udfyldes med Oprettet, Fejl, Advarsel, Valid, Delvis godkendt, Godkendt eller Gensend.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

 

Sti: Finans\Rapporter\Betalingsposthistorik

Udskrives eller vises rapporten under stien ovenover, vil rapporten vise historikken fra alle de poster der ligger i en betalingsjournal. Det er dog muligt at sætte andre filter på. Følgende felter kan der filtreres på:

Fanebladet Betalingspost

Kladdetypenavn: Feltet kan udfyldes med den udbetalingskladden der er anvendt.

Kladdenavn: Feltet kan udfyldes med navnet på den udbetalingskladden der er anvendt.

Kladdelinienr.: Det kan ikke filtres på feltet, fra denne sti.

Løbenr.: Der kan ikke filtreres på feltet.

Betalingsjournalnr.: Feltet kan udfyldes med Betalingsjournalnr.

Kreditornr.: Feltet kan udfyldes med et kreditornr

Navn: Feltet kan udfyldes med et kreditorsnavn.

Fanebladet Betalingspost historik

Det anbefales at sætte filter på én eller flere af følgende felter:

ModtagerType: Feltet kan udfyldes med Intern eller Kreditor.

Sendt via: Feltet kan udfyldes med Bank, E-mail og Udskriv.

Bruger-ID: Feltet kan udfyldes med en bruger-ID kode, fx Bogholder.

Gl. status: Feltet kan udfyldes med Oprettet, Fejl, Advarsel, Valid, Delvis godkendt, Godkendt eller Gensend.

Ny status: Feltet kan udfyldes med Oprettet, Fejl, Advarsel, Valid, Delvis godkendt, Godkendt eller Gensend.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.