Rapporten SLS Personaledata - kontrolrapport

Denne rapport kan bl.a. udskrives inden der foretages en opdatering af medarbejderoplysninger. Rapporten viser oplysninger fra de stam- og konteringsposterne der ligger klar til opdatering. Der vises kun oplysninger for den løngruppe opsat under anfordringsbilledet.

Rapporten viser hvilke løngenerationer der er med i opdateringen, samt om der er stam- og/eller posteringsdata med i opdateringen.

Desuden viser rapporten, hvilke poster der indeholder forkerte oplysninger i en eller flere af følgende felter:

Rapporten kan bruges til at lokalisere fejl i lønposterne, inden man afvikler kørslen ”Opdater medarbejderoplysninger…”. Herved kan man foretage evt. mapningsopsætninger inden kørslen, og undgå at opdateringen afbrydes under kørslen.

Bemærk: Det kan dog være en fordel, at man ændrer konto- og segmentoplysningerne i SLS, frem for at mappe om i Navision. Herved kan man bedre sammenligne lønoplysningerne i personalemodulet med lønoplysningerne i SLS.

Alle løngenerationer bliver opdateret, men filteret på rapporten kan ikke vise alle, hvis der er mere end 10 løngenerationer.