Rapporten Rentenota PM m/FIK Kort ØSC

Rapporten anvendes til at udskrive rentenota med FI-kort til kunder. Dokumentet oprettes på basis af en udstedt rentenota.

Du kan definere, hvilke notaer der skal med i rapporten ved at angive filtre. Klik på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre for at tilføje filtre. Udfyld felterne på følgende måde:

Rentenota

Nummer: Indtast numrene på de rentenotaer, der skal med i rapporten. Klik på feltet Filter og derefter på AssistButton til højre for at se de rentenotaer, der findes.

Klik på AssistButton nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultaterne af de filtre, du har defineret for tabellen.

Indstillinger

Vis interne oplysninger: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis den udskrevne rapport skal indeholde oplysninger, der kun er til intern brug.

Logfør interaktion: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil registrere de rentenotaer, der udskrives som interaktioner, og føje dem til tabellen Interaktionslogpost.

 

Klik på Udskriv for at udskrive dokumentet. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive dokumentet, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.