Rapport Udstedt kontoudtog NS kan udskrive kontoudtog, der er udstedt og afsendt som E-Bilag eller Digital Post. Kaldes rapporten fra oversigten, kan man anvende markering af linjer som udskriftsfilter.

Indstillinger: 

Logfør interaktion: Marker feltet, hvis interaktionen skal logføres.

Vis hovedbemærkninger: Marker feltet, hvis bemærkninger knyttet til hovedet skal udskrives. Disse udskrives nederst i dokumentet.

Vis linjebemærkninger: Bemærkninger, der er knyttet til linjen, udskrives under den enkelte linje, hvis feltet er markeret.

Vis afsenderoplysninger: Marker feltet, hvis afsenderoplysninger skal udskrives. Hvis teksten "Udstedt på vegne af" ligeledes skal udskrives umiddelbart før afsenderoplysninger, skal man ligeledes markere feltet 'Regnskabscenter' under oversigtspanel Udskrifter på Salgsopsætning.

Udskriv ikke-manuelle: Feltet markeres, hvis andet end manuelt afsendte dokumenter skal udskrives.

Tip