Rapporten Kontoudtog NS

Rapporten Kontoudtog NS viser alle poster for valgte kunder for en valgt periode. Du kan vælge at få vist samtlige forfaldne saldi, uafhængigt af den angivne periode. Du kan også vælge at medtage et aldersfordelingsinterval. Rapporten viser åbne poster og, hvis det er angivet i rapporten, forfaldne poster for hver valuta. Rapporten kan f.eks. sendes ud til debitorer i forbindelse med afslutningen på en regnskabsperiode eller som en påmindelse om manglende betaling.

Indstillinger

Vis forfaldne poster: Marker afkrydsningsfeltet, hvis forfaldne poster skal vises separat for hver valuta.

Vis Afsenderoplysninger: Marker feltet, hvis afsenderoplysninger skal udskrives. Hvis teksten "Udstedt på vegne af" ligeledes skal udskrives umiddelbart før afsenderoplysninger, skal man ligeledes markere feltet 'Regnskabscenter' på oversigtspanel Udskrifter på Salgsopsætning.

Medtag alle debitorer, der har poster: Marker afkrydsningsfeltet, hvis alle debitorer med poster i den valgte periode skal med i rapporten.

Medtag også debitorer, der kun har saldo: Marker afkrydsningsfeltet, hvis alle debitorer med en saldo i slutningen af den valgte periode skal med i rapporten.

Medtag tilbageførte poster: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil medtage tilbageførte poster i rapporten.

Medtag ikke-udlignede poster: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil medtage ikke-udlignede poster i rapporten.

Medtag aldersford.intv.: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis der skal medtages et aldersfordelingsinterval i rapporten. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, skal du også udfylde felterne Aldersfordelingsinterval og Aldersford.intv. efter.

Aldersfordelingsinterval: Angiv længden på hver af de fire perioder i aldersfordelingsintervallet, f.eks. "1M" for én måned. Den seneste periode slutter på den sidste dag i den periode, der er angivet i feltet Datofilter.

Aldersford.intv. efter: Vælg, om aldersfordelingsintervallet skal beregnes ud fra forfaldsdatoen eller bogføringsdatoen.

Logfør interaktion: Marker afkrydsningsfeltet, hvis denne interaktion skal logføres automatisk.