Rapporten Afstem Bankposter - forventet

Rapporten viser saldopåvirkningen efter bogføring af den aktuelle posterinsgbestilling,

på hver enkelt bank der optræder i posteringbestillingen.

Bank Kode: Kolonnen viser bank koden for hver bank der fremgår i den aktuelle bestilling.

Navn: Kolonnen viser  navnet på den bank linjen omhandler.

Valuta: Kolonnen viser den valuta banken og posteringslinjen er ført i.

Bevægelse i aktuel bestilling: Kolonnen viser den totale sum af alle posteringslinjer i den aktuelle bestilling, for den aktuelle bank. Beløbene er angivet i den valuta som er angivet i feltet Valuta.

Bevægelse i ikke-bogførte Posteringsbestillinger: Kolonnen viser den totale sum af alle beløb fra øvrige posteringsbestillinger, der ikke har status 'Afsluttet', og med den aktuelle bank som konto eller modkonto. Beløbet er angivet i den valuta som er angivet i feltet Valuta.

Bevægelse i ikke-bogførte finanskladdelinjer: Kolonnen viser den totale sum af alle beløb fra alle finanskladder i regnskabet med den aktuelle bank som konto eller modkonto. Beløbet er angivet i den valuta som er angivet i feltet Valuta.

Saldo efter bogføring: Kolonnen viser beløbet af kolonnen 'Bevægelse i aktuel bestilling' plus beløbene i kolonnerne 'Bevægelse i ikke-bogførte Posteringsbestillinger' og 'Bevægelse i ikke-bogførte finanskladdelinjer'. Beløbet er angivet i den valuta som er angivet i feltet Valuta.