Rapporten Salgskreditnotabestilling - finansposter

Rapporten sammenstiller felterne fra salgskreditnotabestillingen, men de tilsvarende felter fra den bogførte kreditnota. Sammenstillingen sker både for kreditnotahovedet og for hver salgslinje, samt for linjedimensionerne. Ud for salgsfakturabestillingslinjerne står der """"Bestilling"""", og ud for de bogførte linjer står der """"Bogført"""".

Indstillinger

Bestillingsnr: Her indtastes det bestillingsnummer, rapporten skal udskrives for. Der kan kun vælges afsluttede salgskreditnotasbestillinger.

Vis differencer: Afkryds dette felt, hvis du ønsker at får udskrevet differencerne på hver linje.

Vis bogførte tekstlinjer: Afkryds dette felt, hvis rapporten skal vise de bogførte linjer, hvor der ikke er angivet kontotype. Disse linjer kan fx være tekster ØSC har påført ved bogføring, og som derfor ikke optræder i bestillingen. Da det ikke altid er relevant at få vist disse tekstlinjer i udskriften, kan man her vælge om de skal vises eller ej.