Udlæser oplysninger til Excel for rapportering til Intrastat om varemodtagelser - baseret alene på finansposteringer.

Indstillinger:

Startdato: i dette felt indtastes startdato for udlæsning.

Slutdato: i dette felt indtastes slutdato for udlæsning.

Finanskontofilter: her definerer du hvilke finanskonti, der skal medtages i udlæsningen.

Udlæs Dimension: angiv hvilken standarddimension du ønsker udlæst i filen.

Bemærk: i det omfang der angives værdi i ’Udlæs Dimension’, vises forslagsdimensionsværdier opsat på hhv. Kreditorkort og Finanskontokort og ikke de faktisk posterede dimensioner/dimensionsværdier.

Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EU-lande/områder. Du skal rapportere bevægelsen af varer til statistikmyndighederne i dit land/område hver måned, og rapporten skal indlevere til skattemyndighederne.

Tip